Skip to content

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med den 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna in arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Det innebär att arbetsgivaren ska redovisa alla utbetalningar och gjorda skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Vid redovisning för januari lön och framåt används den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på skatteverkets hemsida.

Det finns även möjlighet att lämna uppgifterna via fil. I våra löne- och redovisningsprogram på ess2 kommer vi att ta ut redovisningen på fil. Våra program uppdateras i början av januari.