Skip to content

Dataskyddspolicy för ess2 redovisning & revision AB

Denna dataskyddspolicy förklarar hur ess2 redovisning & revision AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utnyttja dem.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@ess2.se.

Genom att använda ess2 redovisning & revision AB tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att ess2 redovisning & revision AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Vilken information samlar vi in om dig?
Vi på ess2 redovisning & revision AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du kan få reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel revisionstjänster, biträde vid upprättande av redovisning eller biträde vid upprättande av deklaration, behöver vi samla in viss personlig information.

Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt.

Exempel på när är:

 • När du lämnar in bokförings-, löne- eller deklarationsunderlag
 • När du använder vår kundportal på vår hemsida
 • När du kontaktar oss via telefon eller per e-post

Exempel på vilken information du lämnar är:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Anställningsuppgifter – anställningsnummer, avdelningsinfo, befattning, anställningstid, tjänst- och föräldraledighet.
 • Hälsotillstånd – Uppgifter om hälsa och frånvaro vid Te.x. läkarintyg vid sjukfrånvaro
 • Finansiell information – din inkomst, eventuella krediter, bankkontonummer
 • Geografisk information – din geografiska placering.

När du eller ditt företag är kund hos ess2 redovisning & revision AB behöver vi veta vem du är. Informationen används inte bara för att hjälpa dig eller ditt företag att uppfylla villkoren i slutna avtal och uppdragsbrev och för att ess2 redovisning & revision AB skall kunna leverera tjänster, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Hur hanterar vi din information?
Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information.

Exempel på dessa är:

 • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi accepterar ett revisions-, redovisnings-, eller konsultuppdrag
 • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilka betalvillkor som skall tillämpas för uppdraget
 • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

När du eller ditt företag anlitar ess2 redovisning & revision AB behöver vi veta att det verkligen är du som har rätt att fatta ett sådant beslut och har rätt att teckna bolagets firma.

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra ess2´s tjänster. Ess2 behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:


 
Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla kraven vid utförandet av våra tjänster mot dig.
För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Uppfylla kraven vid utförandet av våra tjänster mot dig.
För kundanalys, administrera ess2´s tjänster och för ess2´s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, och för statistiska ändamål. Uppfylla kraven vid utförandet av våra tjänster mot dig och andra berättigade intressen
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och ditt företag Uppfylla kraven vid utförandet av våra tjänster mot dig.
För att förhindra missbruk av ess2´s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Uppfylla kraven vid utförandet av våra tjänster mot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning
   
Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande:

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer. Ess2 redovisning & revision kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer (såsom till exempel leverantörer av IT-tjänster) eller andra underleverantörer för utförandet av våra tjänster gentemot dig och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn.

Myndigheter. Ess2 redovisning & revison kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket, bolagsverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina underlag vid tillfällen du själv eller vi inte personligen kan överlämna dem.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalade tjänster, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för ess2 som bokföringsbyrå att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

För förfrågan, klicka här

Kontakta oss

Ess2 redovisning & revision AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556968-1496 och har sitt säte på Landsvägsallén 4, 852 29 Sundsvall.

Ess2 redovisning & revision AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Ess2 redovisning & revision AB följer svensk dataskydds-lagstiftning.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen och GDPR?

Läs mer på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se
Dataskyddspolicy för ess2 redovisning & revision AB uppdaterades senast 24.04.2018.