Skip to content

Karensdag ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen av ett karensavdrag.

Lagändringens syfte är karensavdrag på sjuklönen ska uppnå en mer rättvisa vid sjukfrånvaro.

Avdraget blir desamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar, avdraget ska göras med 1/5-del av veckoarbetstiden.

Sjuklönereglerna kommer att ändras i kollektivavtalen och har arbetsgivaren ett kollektivavtal är det de reglerna som gäller i första hand.