Skip to content

Välkommen Lovisa Bergström.

Vi välkomnar Lovisa Bergström som nyanställd på vårt Ångekontor from 7 augusti 2017.

Lovisa är nyexaminerad från yrkeshögskolan och har tidigare varit hos oss på praktik.